transport drobnicowy

Na dzień dzisiejszy najlepszym sposobem na oszczędność przy transporcie niewielkich ładunków na duże odległości jest przewożenie w kontenerach. Zaletą takiego pomysłu jest niski koszt, obowiązujący niezależnie od ilości przewożonych ładunków. Zleceniodawca bowiem ponosi jednorazowy koszt najmu kontenera, a sam koszt przewozu również ustalany jest na …

Na dzień dzisiejszy optymalnym sposobem na oszczędzanie przy transporcie niewielkich przedmiotów na znaczne odległości jest transport w kontenerach. Zaletą takiego pomysłu jest niski koszt, ponoszony bez związku z ilością przewożonych ładunków. Przedsiębiorca bowiem ponosi pojedynczy koszt wynajęcia kontenera, a sam koszt transportu także przeliczany jest …