lodówki

lodówki

Magazynowanie pożywienia, a zwłaszcza artykułów łatwo psujących się, zawsze było sporym wyzwaniem dla ludzkości. Na początku dziejów musiano najprościej w świecie skonsumować wszystko natychmiast, czyli zaraz po upolowaniu zwierzyny, a ewentualnymi resztkami uraczyć hieny. Później poznano konserwujące właściwości soli, a w dawnych dworkach szlacheckich cześć towarów przechowywano w chłodnych piwnicach lub obkładano je lodem.