działalność

działalność

Jeżeli nasza firma standardowo nie opiera swojej działalności na wymianie handlowej z zagranicą, zapewne nie mieliśmy dotychczas do czynienia z kwestiami takimi jak odprawa celna, spedycja kolejowa lub lotnicza, ani z podobnymi zagadnieniami, z którymi spotykamy się zawsze, gdy w obiegu znajdują się towary transportowane z jednego państwa do drugiego. Warto jednakże bliżej zapoznać się z tym tematem, ponieważ z reguły wiele firm w pewnym momencie swojej działalności zwiększa jej zakres i decyduje się właśnie na wspomnianą wymianę międzypaństwową.