diagnoza zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi

diagnoza zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi
Jakość ma znaczenie w jakimkolwiek zakresie naszego istnienia. Wyjątkowo istotna jest, kiedy dotyczy dzieci. Każdy rodzic jest świadomy tego, że nawet w trakcie zabawy na latorośl czyhają rozmaite zakamuflowane zagrożenia.

Badanie i certyfikacja zabawek zezwala na zminimalizowanie jakichkolwiek zagrożeń.
opona samochodowa

Autor: William Huggins
Źródło: http://www.flickr.com
Firma wdrażająca zabawki na rynek, winna dokonać oceny zgodności z właściwymi wymaganiami legislacyjnymi, obowiązującymi w tej chwili dla owej grupy wyrobów. W przypadku zabawek, kluczowe wymagania bezpieczeństwa zawarte są w Zarządzeniu w sprawie bezpieczeństwa zabawek, a również w licznych przepisach przedmiotowych. W Polsce każde produkty wdrażane do obrotu podlegają decyzjom ustawy o systemie diagnostyki zgodności. Jej zamierzeniem jest wykluczanie niebezpieczeństw stwarzanych przez produkty dla odbiorców, także otoczenia. Ustawa ta stanowi bazę dla wszelkich prac połączonych z diagnostyką zgodności wyrobów wdrażanych do obrotu. Weryfikacja zgodności zabawek jest problemem bardzo ważnym w świetle bezpieczeństwa najmłodszych eksploatatorów. Dla zabawek istnieją także wymagania dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, jakie podane są w zasadach i zarządzeniach nie dopasowanymi z dyrektywą.

Jakość dotyczy również maszyn. Uszkodzona maszyna jest w stanie być przyczyną strat, przestojów produkcyjnych, oraz licznych wypadków.

Badanie maszyn pod względem bezpieczeństwa przez TUV jest nieodzowne dla działania, oraz poziomu jakości, żeby zminimalizować te zagrożenia. Diagnostyka bezpieczeństwa maszyn, dzięki obiektywnie przeprowadzonej inspekcji powiększa zaufanie konsumentów jeśli idzie o niezawodność maszyn przemysłowych.